اطلاعیه شماره دو

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود :

 

به زودی کارگاه مهارت های زندگی جهت دانشجویان

 

ورودی سال تحصیلی 96-95 برگزار خواهد شد ..