چگونه یک کارمند خوب باشیم ؟

کارمندان خوب افرادی با انگیزه ای هستند که هم برای رسیدن به موفقیت های خود در کار و شغلشان تلاش میکنند و هم اینکه برای به موفقیت رساندن تجارتی که در آن فعالیت میکنند تلاش روز افزون دارند. تفاوتی ندارد که در شغل آزاد مشغول به کار هستیم و یا اینکه به عنوان کارمند در شرکت و یا اداره به انجام وظایف و مسئولیت های خود میپردازیم هر فرد شاغلی برای اینکه بتواند هم پیشرفت کند و هم میزان درآمد زایی خود را افزایش دهد باید در درجه ی اول تلاش زیاد داشته باشد. رمز موفقیت اغلب افراد موفق تلاش زیادی است که در کار و شغل خود داشتند.
 تیم کاری از اعضای متخصص و هدفمند تشکیل شده است که با همکاری و تعامل یکدیگر سعی میکنند به اهداف خود برسند اما کارمندان نمونه در یک تیم کاری باید چه ویژگی هایی دارند؟
ک

 

yjjhjhj.jpg

 


1-کارمندان خوب همیشه سعی در حل مشکلات کاری دارند. آنها هم سعی میکنند تا مشکلات کاری خود را حل کنند و هم اینکه سعی میکنند به اعضای تیم کاری خود در حل مشکلات و چالشها در کار کمک کنند. همین که اعضای یک تیم کاری در حل مشکلات به یکدیگر کمک کنند نشان از موفق بودن آن تیم دارد.


2-کارمندان خوب و برتر همیشه به دنبال کسب موفقیت هستند بنابراین سعی میکنند تا از فرصت های کاری استفاده کرده و کار خود را توسعه دهند. استفاده از فرصت ها برای ارتقا و پیشرفت از ویژگی های بارز کارمندان خوب است. یک کارمند خوب با استفاده از فرصت های کاری به میزان تجربیات و مهارتهای خود می افزاید.


3-کارمندان خوب همیشه در انجام وظایفشان فعال هستند. یک کارمندان نمونه سعی میکند تا با برنامه ریزی به انجام دقیق و صحیح فعالیتهای خود بپردازد.


4-کارمندان نمونه دائما در حال افزایش میزان علم و دانش و یادگیری مهارت های جدید در کار هستند. آنها از فرصت های خوبی که برای کسب علم و آموختن تجربیات وجود دارد بهرمند میشوند تا هم کارشان را توسعه دهند و هم به میزان دانش خود بیافزایند.


5-یک کارمند خوب همیشه برای کار و فعالیت آمادگی داشته و به اندازه ی کافی انگیزه دارد تا بتواند در کارش پیشرفت کند. کارمندان با انگیزه موفقتر هستند چون علاقه به کار و فعالیت دارند و اگر هم با شکست مواجه شوند باز هم با همان انگیزه ی اولیه به کار و فعالیت های خود ادامه میدهند.


6-داشتن روابط عمومی خوب هم با کارمندان دیگر و هم با مشتریان از دیگر ویژگی های کارمندان نمونه است. داشتن روابط عمومی خوب یکی از مزیت هایی است که باعث میشود تعداد مشتریان بیشتری را برای محصولات خود جذب کنیم و هم بتوانیم در کارمان پیشرفت کنیم.


7-عملکرد خوب و بازخورد خوب از دیگر ویژگی های کارمندان برتر است. یک کارمند خوب سعی میکند تا بهترین باشد و این ویژگی را بیش از همه در عملکرد و افزایش میزان کیفیت کار خود نشان میدهد


8-کارمندان نمونه همیشه آن تایم هستند آنها همیشه به موقع در محل کار حاضر میشوند و همه ی فعالیتهای خود را سر وقت انجام میدهند. مدیریت زمان داشتن از ویژگی های کارمندان خوب است.

((سی ام مرداد ماه 95))