پیام 1

فرد معتاد مجرم نیست بلکه تنها بیماری است که بیماریش با اتحاد و همکاری یکایک اعضای جامعه بهبود می یابد. هر یک از ما با هرگونه درآمد، تحصیلات، طبقه اجتماعی و ........ به طور بالقوه در معرض ابتلا به این بیماری هستیم؛ پس برخوردهایمان را با این بیماران کمی تغییر دهیم