شماره 2

 

کارگاه  اعتماد به نفس

 

مدرس:

الهام دانشمندی

روانشناس بالینی

 

زمان: دوشنبه 27/2/95 ساعت 13:30 تا 15:30

 

مکان: نمازخانه خوابگاه دختران

 

محل ثبت نام:

دانشکده پرستاری، کلینیک سلامت، مرکز مشاوره

دانشکده کشاورزی، ساختمان اداری، طبقه دوم؛ مرکز مشاوره

 

تلفن:

36735474

کارگاه رایگان می­باشد