شماره 1

مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه برگزار می­کند:

کارگاه مشاوره قبل از ازدواج

«همسر مناسب من کیست»

بایدها و نبایدها

 

مدرس:

حسن­رضا عاجز

روانشناس بالینی خانواده

 

زمان: سه شنبه 14/2/95 ساعت 13:30

مکان: آمفی تئاتر دانشکده ادبیات

 

محل ثبت نام:

دانشکده پرستاری، کلینیک سلامت، مرکز مشاوره

دانشکده کشاورزی، ساختمان اداری، طبقه دوم؛ مرکز مشاوره

تلفن:

36735474

 

کارگاه رایگان می­باشد