اطلاعیه ی مهم مرکز مشاوره

 

قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

لطفاً طبق برنامه زمانی ذیل، به مرکز مشاوره و راهنمایی واقع در دانشکده پرستاری، کلینیک سلامت؛ مراجعه نمایید.

حروف الفبا

تاریخ و روز هفته

الف– ب- پ ت ث– ج- چ- ح- خ

شنبه – یکشنبه – دوشنبه

3/7/95 الی 5/7/95

د- ذ- ر- ز – ژ- س- ش

سه­ شنبه – چهارشنبه – شنبه

6/7/95 الی 10/7/95

ص- ض- ط- ظ- ع- غ

یکشنبه – دوشنبه – سه­شنبه

11/7/95 الی 13/7/95

ف- ق- ک- گ- ل

چهارشنبه – شنبه – یکشنبه

14/7/95 الی 18/7/95

م- ن- و- ه- ی

دوشنبه

19/7/95

 

آدرس کانال تلگرام مرکز مشاوره

@iauvcg

 

پروتال مرکز مشاوره

Consulting.iauvaramin.ac.ir

 

تلفن مرکز:

36735474

 

مراجعه به مرکز برای دانشجویان جدیدالورود، جهت ادامه روند ثبت نام، الزامی است