انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

شادی

هیچ کس کاملاً مستقل نیست، حتی کسانی که به ظاهر بسیار "قوی" به نظر می­رسند. احساس خوب آنها، در بیشتر مواقع متکی به آن چیزی است که در خود دارند و می­دانند در صورت نیاز؛ کسی که می­تواند به ایشان کمک کند؛ با یک تلفن ساده، قابل دسترس است.

شما می­توانید از نتایج چگونگی غلبه بر وابستگی­های عاطفی بیاموزید که حداقل احساس بهتری داشته باشید. در برخی موارد، حتی زمانی که شرایط زیاد مناسب نیست، شما می­توانید به خود بگویید: "من به دلیل این که شرایط مناسب نیست، به اندازه کافی شاد نیستم؛ ولی می­توانم شاد باشم." این نوع نگرش و رفتار، نیازمند زمان و تمرین است.

اگر شما شادی خود را در الویت بدانید؛ پاسخ­تان ترکیبی از تنظیم بهتر احساسات شما با تشویق و تمایل به گسترش افق نگرشتان خواهد بود.

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تصاویر
 اردیبهشت 95
 خرداد ماه
 تیرماه 95
 مرداد95
 شهریور 95
 مهر 95
 آبان 95
 آذر 95
 دی 95
 مطالب روانشناسی
 اردیبهشت - خرداد 95
 تیر مرداد شهریور 95
 مهر - آبان - آذر 95
 دی - بهمن - اسفند 95